Cover image:© © UNICEF/UN018669/Zehbrauskas 

O tečaju 

Kako bi se inicijativa "Rodilište prijatelj majki i djece" proširila diljem Hrvatske, Unicef je zaključio kako je za provođenje ove inicijative važno educirati zdravstvene i nezdravstvene djelatnike o sadržaju, načinima provođenja i ostvarivanja inicijative „Rodilište - prijatelj majki i djece“, te njihovoj ulozi u cijelome procesu.

Upravo je edukacija osoblja glavni cilj ovog e-tečaja, a cilj edukacije je implementacija principa inicijative „Rodilište - prijatelj majki i djece“ u zdravstvenoj ustanovi.

E-tečaj je realiziran zahvaljujući suradnji UNICEF Hrvatska, Ministarstva zdravstva i nekoliko stručnjaka na području ginekologije i porodništva, odnosno perinatologije

Ciljevi

Ovaj tečaj ima za cilj upoznati polaznike s kriterijima za provođenje inicijative „Rodilište - prijatelj majki i djece“, dok cilj tečaja nije pružanje znanja koja se odnose na stručna pitanja iz područja porodništva, ginekologije, neonatologije, dojenja, komunikologije i drugih medicinskih i nemedicinskih područja koja se spominju pri provođenju inicijative.

 

Glavni ciljevi ovoga tečaja su poduka zdravstvenih radnika u ophođenju s pacijenticama tako da se poštuje njihovo ljudsko dostojanstvo u svakoj prilici, uz osiguranje odgovarajuće otvorene i empatične komunikacije i najvećeg mogućeg uvažavanja želja i zahtjeva pacijentica i njihovih obitelji.

Ciljana skupina

Ciljna edukacijska skupina za implementaciju inicijative „Rodilište - prijatelj majki i djece“ sve je zdravstveno i nezdravstveno osoblje klinike ili odjela za ginekologiju i porodništvo koje sudjeluje u zbrinjavanju trudnica, rodilja i babinjača. Osoblje bi nakon tečaja trebalo imati osnovna znanja o navedenoj inicijativi kao i specifična znanja koja su povezana s njihovim djelokrugom rada.

Trajanje

Ukupno trajanje tečaja je 10h

Metodologija

Tečaj se sastoji od 14 modula I u potpunosti je interaktivan. Moduli sadrže grafike, video materijale, kvizove I ostale interaktivne elemente. Module možete pohađati vlastitim tempom, kada vama odgovara i putem bilo kojeg uređaja (kompjuter, tablet ili mobitel). Sustav će zapamtiti gdje ste stali i po povratku možete nastaviti. Potrebno je pohađati svaki modul i riješiti kratki upitnik na kraju modula kako bi se tečaj smatrao završenim i položenim. Na kraju svakog modula se nalazi detaljni sadržaj tog modula u obliku priručnika koji je moguće preuzeti na svoj uređaj.


Struktura

1.     Modul 1 – Rodilište prijatelj majki I djece

2.     Modul 2 – Postupak za stjecanje naziva “Rodilište prijatelj majki I djece”

3.     Modul 3 - Smjernice za provođenje inicijative “Rodilište prijatelj majki I djece”

4.     Modul 4 – Vodeća načela inicijative

5.     Modul 5 – Prvi korak

6.     Modul 6 – Drugi korak

7.     Modul 7 – Treći korak

8.     Modul 8 – Četvrti korak

9.     Modul 9 – Peti korak

10.  Modul 10 – Šesti korak

11.  Modul 11 – Sedmi korak

12.  Modul 12 – Osmi korak

13.  Modul 13 – Deveti korak

14.  Modul 14 – Deseti korak


Kontakt detalji

Sadržaj i pitanja: Djurdjica Ivkovic, divkovic@unicef.org UNICEF Croatia, ECD Specialist

Agora tim i tehničke postavke: this support request form.