Cover image:© © UNICEF/UN018669/Zehbrauskas 

This translation was not created by UNICEF, UNHCR, UNDP, UN Women or UNFPA. Authoring UN agencies are not responsible for the content or accuracy of this translation. The original edition is the English language edition 'AGORA, Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA), UNICEF, UNHCR, UNDP, UN Women and UNFPA, Geneva, 2022. License: CC-BY 4.0
hakkında  

Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi (CSİÖ) hakkındaki e-öğrenme eğitimi, BM Fonları ve Programları’nın tüm Personeli için zorunludur. Çalışanlar, danışmanlar, bireysel yükleniciler, destek personeli, BM gönüllüleri, stajyerler ve Genel Merkezde ya da diğer görev istasyonlarında bireysel bir sözleşmeye dayalı olarak BM için çalışan diğer kişiler bu personele dâhildir. Uygulayıcı ortakların personeli ile BM’yle ilgili kurumsal sözleşmeler kapsamındaki personelin de bu eğitimi tamamlaması şiddetle önerilmektedir.   

Bu e-öğrenme eğitimi; Cinsel Sömürü ve İstismar konusundaki farkındalığınızın artması, Cinsel Sömürüyle ve İstismarla mücadele etmek için alınan bir dizi önlemle ilgili bilgi sahibi olmanız, Cinsel Sömürü ve İstismarın mağdurlar üzerinde ne gibi etkileri olduğunu ve Cinsel Sömürü ve İstismar suçu işleyen BM personeli için ne gibi sonuçları olduğunu anlamanız amacıyla tasarlanmış bir dizi dersten oluşmaktadır.

Tartışmalar, örnekler ve vaka çalışmaları içeren bu eğitim, BM’nin Cinsel Sömürü ve İstismar hakkındaki Davranış Standartlarıyla ve bu standartların korunmasında sahip olduğunuz sorumluluklarla ilgili bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. Ayrıca eğitim, Cinsel Sömürü ve İstismarı önlemek için neler yapabileceğinizi ve BM personeli tarafından işlenen bu gibi istismarları nasıl bildireceğinizi de öğretecektir. Bir yöneticiyseniz (Ofis Başkanı/Bölüm Başkanı), BM davranış standartlarının hayata geçirilmesi için gereken ilave yükümlülüklerinizi de öğreneceksiniz. 

Öğrenme hedefleri

Bu eğitimin sonunda aşağıdakileri yapabileceksiniz:

 • Yerel ve yerinden edilmiş nüfus gruplarının cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi konusunda neler yapabileceğinizi açıklamak
 • BM’nin cinsel sömürü ve istismar hakkındaki davranış standartlarını tanımlamak ve BM personeli olarak yükümlülüklerinizi anlamak
 • Cinsel sömürü ve istismar vakalarını nasıl bildireceğinizi tanımlamak
 • Bu gibi istismarların sonuçlarını anlamak
 • Yöneticilerin, ofis başkanlarının ve bölüm başkanlarının BM davranış standartlarının uygulamaya konması için neler yapması gerektiğini tanımlamak

Hedef Kitle

Bu eğitim, gönüllüler ve yükleniciler de dâhil olmak üzere, BM Fonları ve Programları’nın tüm Personeli için zorunludur. Yeni istihdam edilen tüm çalışanlar, göreve başlama süreçlerinin bir parçası olarak bu eğitimi tamamlamalıdır

Süre

Bu eğitimi tamamlamak yaklaşık 90 dakika sürecektir ve temponuzu kendiniz belirleyebilirsiniz.    

Metodoloji

Bu eğitim, 5 modülden oluşur. Dersler, eğitime Giriş kısmını (Giriş Modülü), Birleşmiş Milletler’in Cinsel Sömürü ve İstismara İlişkin Davranış Standartlarını (Modül 1), BM Personelinin Yükümlülüklerini (Modül 2), Cinsel Sömürü ve İstismarın Sonuçlarını (Modül 3) ve Ofis ve Bölüm Başkanlarının Sorumluluklarını (Modül 4) içerir. Dersler, her dersin kendine özgü mesajlarını güçlendirmek amacıyla hazırlanmış vaka çalışmalarının, kısa örneklerin ve senaryoların bir karışımını içerir. 


Ayrıca dersler, spesifik kural ve politikalara atıfta bulunur ve bunlar hakkında bilgi verir. Eğitim bir özet kısmıyla ve onu takip eden bir eğitim değerlendirmesiyle sona erer. Bu değerlendirmenin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, sertifikanın bir çıktısı alınabilir

Yapı

Eğitim aşağıdaki kısımlardan oluşur:

 • Giriş
 • Modül 1: Birleşmiş Milletler’in Cinsel Sömürü ve İstismara İlişkin Davranış Standartları  
 • Modül 2: BM Personelinin Yükümlülükleri
 • Modül 3: Cinsel Sömürü ve İstismarın Sonuçları
 • Modül 4: Ofis ve Bölüm Başkanlarının Sorumlulukları
 • Nihai değerlendirme

İletişim bilgileri

Agora ekibi, this support request form.