Naslovna slika: © UNICEF/UN018669/Zehbrauskas 

This translation was not created by UNICEF, UNHCR, UNDP, UN Women or UNFPA. Authoring UN agencies are not responsible for the content or accuracy of this translation. The original edition is the English language edition 'AGORA, Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA), UNICEF, UNHCR, UNDP, UN Women and UNFPA, Geneva, 2022. License: CC-BY 4.0

E-tečaj preprečevanja spolnega izkoriščanja in zlorabe (PSEA) je obvezen za vse osebje, ki sodeluje v skladih in programih ZN, vključno z osebjem, svetovalci, samostojnimi izvajalci, osebjem v pripravljenosti, prostovoljci ZN, pripravniki in drugimi osebami, ki delajo za ZN na podlagi individualne pogodbe na sedežu ali na drugih delovnih mestih. Tudi osebju izvajalskih partnerjev in institucionalnih pogodb, povezanih z ZN, toplo priporočamo, da se udeležijo tega tečaja. 

Ta e-tečaj je sestavljen iz sklopa lekcij, zasnovanih za dvig ozaveščenosti o spolnem izkoriščanju in zlorabi, za seznanjanje z naborom ukrepov za boj proti spolnemu izkoriščanju in zlorabi, za razumevanje vpliva, ki ga ima spolno izkoriščanje in zloraba na žrtve, ter posledic za osebje ZN, ki zagrešijo spolno izkoriščanje in zlorabo.

Skozi razpravo, primere in študije primerov se boste na tečaju seznanili s standardi ZN na področju spolnega izkoriščanja in zlorabe ter svojimi obveznostmi glede spoštovanja teh standardov, ukrepi, ki jih lahko sprejmete, da preprečite spolno izkoriščanje in zlorabo, ter kako lahko poročate o takšnih zlorabah, ki jih zakrivi osebje ZN. Če ste direktor (vodja urada/vodja oddelka), se boste seznanili s svojimi dodatnimi odgovornostmi pri uveljavljanju standardov ravnanja ZN. 


Upoštevajte, da je ta tečaj namenjen vsem posameznikom, ki delajo za ali v sodelovanju s sistemom ZN: člani osebja, svetovalci, prodajalci in drugi partnerji.

Moduli so na voljo v Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Vendar logotipi ZN morda ne bodo uporabljeni.


Za več informacij o licenci, tečaju PSEA in medagencijskem projektu ZN ter za prenos datotek obiščite stran Preprečevanje spolnega izkoriščanja in zlorabe (PSEA) v spletnem tečaju: projektne datoteke.

Učni cilji

Ob koncu tega tečaja boste:

 • znali razložiti, kaj lahko storite za preprečevanje spolnega izkoriščanja in zlorabe lokalnega in razseljenega prebivalstva;
 • znali opredeliti standarde ZN glede ravnanja v primeru spolnega izkoriščanja in zlorabe ter razumeli svoje obveznosti v vlogi osebja ZN;
 • znali opisati način prijave spolnega izkoriščanja in zlorabe;
 • razumeli posledice takšnih zlorab;
 • znali opisati, kaj morajo narediti direktorji, vodje urada in vodje oddelka za uveljavljanje standardov ravnanja ZN. 

Občinstvo

Ta tečaj je obvezen za vse osebje, ki sodeluje v skladih in programih ZN, vključno s prostovoljci in podizvajalci. Vsi novo zaposleni člani osebja morajo tečaj opraviti v okviru uvajanja v delo.

Dolžina

Za dokončanje tega samostojnega tečaja boste potrebovali približno 90 minut. 

Metodologija

Ta tečaj je razdeljen na 5 modulov. Lekcije zajemajo uvod v tečaj (uvodni modul), standarde ravnanja ZN v primeru spolnega izkoriščanja in zlorabe (1. modul), obveznosti osebja ZN (2. modul), posledice spolnega izkoriščanja in zlorabe (3. modul) in odgovornosti vodij uradov in vodij oddelkov (4. modul).

Lekcije vključujejo mešanico študij primerov, kratke primere in scenarije za utrditev sporočil, specifičnih za lekcijo. Lekcije se tudi nanašajo na in zagotavljajo informacije o specifičnih pravilih in politikah. Tečaj se zaključi s povzetkom in oceno. Potrdilo je mogoče natisniti po uspešnem zaključku tega ocenjevanja.

Struktura

Ta tečaj je sestavljen iz naslednjih lekcij:

 • Uvod
 • 1. modul: Standardi ravnanja ZN glede spolnega izkoriščanja in zlorabe
 • 2. modul: Obveznosti osebja ZN
 • 3. modul: Posledice spolnega izkoriščanja in zlorabe
 • 4. modul: Odgovornosti vodij uradov/vodij oddelkov
 • Končna ocena