Naslovna fotografija:© © UNICEF/UN018669/Zehbrauskas 

This translation was not created by UNICEF, UNHCR, UNDP, UN Women or UNFPA. Authoring UN agencies are not responsible for the content or accuracy of this translation. The original edition is the English language edition 'AGORA, Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA), UNICEF, UNHCR, UNDP, UN Women and UNFPA, Geneva, 2022. License: CC-BY 4.0
O kursu

Elektronski kurs Prevencija seksualne eksploatacije i zlostavljanja (PSEZ) je obavezan za sve zaposlene u fondovima i programima UN, uključujući stalno zaposlene, konsultante, zaposlene po ugovoru za individualne saradnike, osoblje privremeno upućeno iz druge kancelarije (sekondment), UN volontere i praktikante, bilo u sedištu UN ili u drugim kancelarijama. Preporučuje se da i osoblje implementacionih partnera i institucija koje imaju ugovore sa UN takođe završi ovaj kurs

Ovaj kurs za elektronsko učenje se sastoji iz niza lekcija osmišljenih da podignu vašu svest o seksualnoj eksploataciji i zlostavljanju, upoznaju vas sa nizom mera za borbu protiv seksualne eksploatacije i zlostavljanja, objasne uticaj seksualne eksploatacije i zlostavljanja na žrtve i posledice po osoblje UN koje je počinilo seksualnu eksploataciju i zlostavljanje.

Kroz diskusiju, primere i studije slučaja, kurs će vas upoznati sa standardima ponašanja UN u vezi sa seksualnom eksploatacijom i zlostavljanjem i vašim obavezama da se pridržavate ovih standarda, stvarima koje možete učiniti da sprečite seksualnu eksploataciju i zlostavljanje i načinima na koje možete prijaviti takva nedolična ponašanja od strane osoblja UN. Ako ste rukovodilac (šef/šefica kancelarije ili odeljenja), saznaćete koje dodatne odgovornosti imate za sprovođenje standarda ponašanja UN

Ciljevi učenja

Na kraju ovog kursa, moći ćete da:

 • Objasnite šta možete učiniti da sprečite seksualnu eksploataciju i zlostavljanje lokalnog i raseljenog stanovništva
 • Definišete standarde ponašanja UN u vezi sa seksualnom eksploatacijom i zlostavljanjem i razumete svoje obaveze kao osoblja UN
 • Opišete kako se prijavljuju seksualna eksploatacija i zlostavljanje
 • Razumete posledice takvog nedoličnog ponašanja
 • Opišete šta rukovodeće osoblje, šefovi/šefice kancelarija i odeljenja moraju uraditi da sprovedu standarde ponašanja UN 

Publika

Ovaj kurs je obavezan za sve zaposlene u fondovima i programima UN, uključujući volontere i osobe zaposlene po ugovoru. Svi novi zaposleni moraju završiti ovaj kurs tokom svoje uvodne obuke.

Dužina

Biće vam potrebno oko 90 minuta da završite ovaj samostalni kurs. 

Metodologija

Ovaj kurs je podeljen u 5 modula. Lekcije obuhvataju Uvod u kurs (Modul Uvod), Standarde ponašanja UN u vezi sa seksualnom eksploatacijom i zlostavljanjem (Modul 1), Obaveze osoblja UN (Modul 2), Posledice seksualne eksploatacije i zlostavljanja (Modul 3) i Zaduženja šefova/šefica kancelarija i odeljenja (Modul 4).

Lekcije se sastoje od kombinacije studija slučaja, kratkih primera i scenarija osmišljenih da pojačaju poruke specifične za svaku lekciju. Lekcije takođe pružaju informacije o određenim pravilima i politikama i upućuju na njih. Kurs se završava rezimeom, a zatim proverom znanja; sertifikat se može odštampati nakon uspešnog završetka provere znanja.

Struktura

Ovaj kurs se sastoji iz sledećih delova:

 • Uvod
 • Modul 1: Standardi ponašanja UN u vezi sa seksualnom eksploatacijom i zlostavljanjem
 • Modul 2: Obaveze osoblja UN
 • Modul 3: Posledice seksualne eksploatacije i zlostavljanja
 • Modul 4: Zaduženja šefova/šefica kancelarija i odeljenja
 • Završna provera znanja

Kontakt podaci

Agora tim, this support request form.