Obraz główny: © UNICEF/UN018669/Zehbrauskas 

This translation was not created by UNICEF, UNHCR, UNDP, UN Women or UNFPA. Authoring UN agencies are not responsible for the content or accuracy of this translation. The original edition is the English language edition 'AGORA, Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA), UNICEF, UNHCR, UNDP, UN Women and UNFPA, Geneva, 2022. License: CC-BY 4.0

Szkolenie e-learningowe dotyczące zapobiegania wyzyskowi seksualnemu i nadużyciom seksualnym jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników funduszy i programów ONZ, w tym pracowników etatowych, konsultantów, indywidualnych wykonawców, pracowników rezerwowych, wolontariuszy ONZ, stażystów i innych osób pracujących dla ONZ na podstawie indywidualnej umowy – zarówno w siedzibie głównej, jak i innych placówkach. Udział w tym szkoleniu jest zalecany również w przypadku pracowników partnerów wykonawczych i wykonawców instytucjonalnych powiązanych z ONZ. 

Niniejsze szkolenie e-learningowe stanowi zestaw lekcji, których celem jest zwiększenie świadomości aspektów wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych, przybliżenie rozmaitych środków służących do zwalczania takiego postępowania, a także wyjaśnienie wpływu wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych na ofiary oraz konsekwencji dla pracowników ONZ popełniających takie czyny.

Szkolenie zawiera przykłady, analizy przypadku i treści skłaniające do dyskusji, które pozwalają zapoznać się ze standardami ONZ dotyczącymi wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych, zobowiązaniami związanymi z przestrzeganiem tych standardów, sposobami zapobiegania takim czynom oraz zgłaszania takich nadużyć ze strony pracowników ONZ. Osoby na stanowiskach kierowniczych (dyrektor biura lub departamentu) poznają również swoje dodatkowe obowiązki związane z egzekwowaniem standardów postępowania ONZ. 


Niniejsze szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób zatrudnionych lub współpracujących w obrębie systemu ONZ: pracowników etatowych, konsultantów, dostawców i innych partnerów. 

Moduły są udostępniane na mocy licencji Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), jednak używanie logotypów ONZ jest niedozwolone.


Aby uzyskać więcej informacji o licencji, niniejszym szkoleniu jako projekcie międzyagencyjnym ONZ oraz pobrać pliki, należy odwiedzić stronę z plikami projektowymi.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz w stanie:

 • wyjaśnić, jak zapobiegać wyzyskowi seksualnemu i nadużyciom seksualnym wobec ludności miejscowej i przesiedlonej;
 • określić standardy postępowania ONZ dotyczące wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych oraz związane z tym zobowiązania wobec pracowników ONZ;
 • omówić, jak zgłaszać przypadki wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych;
 • wyjaśnić konsekwencje takich nadużyć;
 • opisać, co muszą robić osoby na stanowiskach kierowniczych (dyrektor biura lub departamentu), aby egzekwować standardy postępowania ONZ. 

Odbiorcy

Niniejsze szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników funduszy i programów ONZ, w tym wolontariuszy i wykonawców. Wszystkie niedawno zatrudnione osoby są zobowiązane ukończyć ten kurs w ramach procesu wdrażania.

Czas trwania

Uczestnicy mogą ukończyć to szkolenie w preferowanym przez siebie tempie, przy czym przewiduje się, że zajmie to około 90 minut. 

Metodologia

Niniejsze szkolenie jest podzielone na pięć modułów: wprowadzenie do kursu (moduł wstępu), „Standardy postępowania ONZ dotyczące wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych” (moduł 1), „Obowiązki pracowników ONZ” (moduł 2), „Konsekwencje wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych” (moduł 3) oraz „Obowiązki dyrektorów biur i departamentów” (moduł 4).

Zawierają one analizy przypadku, krótkie przykłady i scenariusze, których celem jest podkreślenie przekazu danej lekcji. Lekcje informują również o konkretnych regułach i zasadach oraz zawierają nawiązania do nich. Na końcu szkolenia znajduje się podsumowanie, po którym należy wypełnić test końcowy. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku można wydrukować certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Budowa

Szkolenie składa się z następujących części:

 • Wstęp
 • Moduł 1: Standardy postępowania ONZ dotyczące wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych
 • Moduł 2: Obowiązki pracowników ONZ
 • Moduł 3: Konsekwencje wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych
 • Moduł 4: Obowiązki dyrektorów biur i departamentów
 • Test końcowy