Cover image© UNICEF/UN018669/Zehbrauskas 

This translation was not created by UNICEF, UNHCR, UNDP, UN Women or UNFPA. Authoring UN agencies are not responsible for the content or accuracy of this translation. The original edition is the English language edition 'AGORA, Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA), UNICEF, UNHCR, UNDP, UN Women and UNFPA, Geneva, 2022. License: CC-BY 4.0

O kurzu 

Online kurz prevence sexuálního vykořisťování a zneužívání (PSVZ) je povinný pro všechny zaměstnance fondů a programů OSN včetně konzultantů, individuálních smluvních partnerů, pohotovostních zaměstnanců, dobrovolníků OSN, stážistů a dalších osob, které pracují pro OSN na základě individuální smlouvy, ať už na ústředí nebo na jiných pracovištích. Účast na tomto kurzu se důrazně doporučuje také pracovníkům prováděcích partnerů a institucionálních smluv spojených s OSN. 

Tento online kurz se skládá z několika lekcí, jejichž cílem je zvýšit vaše povědomí o sexuálním vykořisťování a zneužívání, seznámit se s řadou opatření pro boj proti sexuálnímu vykořisťování a zneužívání, pochopit, jaký je dopad sexuálního vykořisťování a zneužívání na oběti a jeho důsledky pro pracovníky OSN, kteří se sexuálního vykořisťování a zneužívání dopustí.

Prostřednictvím diskuse, příkladů a případových studií vás kurz seznámí s normami chování OSN v oblasti sexuálního vykořisťování a zneužívání a s vašimi povinnostmi tyto standardy dodržovat, dále pak s tím, co můžete udělat pro prevenci sexuálního vykořisťování a zneužívání a jak takové zneužívání ze strany OSN nahlásit. Pokud jste manažer (vedoucí kanceláře / vedoucí oddělení) dozvíte se také, jaké další povinnosti máte při prosazování norem chování OSN v oblasti sexuálního vykořisťování a zneužívání. 


Upozorňujeme, že tento kurz je určen pro všechny zaměstnance nebo spolupracovníky OSN: zaměstnance, konzultanty, dodavatele a další partnery. 

Moduly najdete na Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Nemusí však obsahovat loga OSN.


Více informací o licenci, kurzu PSVZ jako meziagenturního projektu OSN najdete na stránce Prevence sexuálního vykořisťování a zneužívání (PSVZ): soubory projektu, kde si můžete soubory projektu také stáhnout.

Cíle výuky

Po absolvování tohoto kurzu bude schopni:

 • Vysvětlit, jak můžete sexuálnímu vykořisťování a zneužívání místního a vysídleného obyvatelstva zabránit
 • Popsat normy chování OSN v oblasti sexuálního vykořisťování a zneužívání a chápat své povinnosti jakožto pracovníka OSN
 • Popsat, jak sexuální vykořisťování a zneužívání nahlásit
 • Chápat následky takového zneužívání
 • Popsat, jaké povinnosti mají manažeři (vedoucí kanceláře / vedoucí oddělení) při prosazování norem chování OSN 

Cílová skupina

Tento kurz je povinný pro všechny pracovníky fondů a programů OSN včetně dobrovolníků a dodavatelů. Všichni nově přijatí pracovníci jsou povinni v rámci zaučení kurz absolvovat.

Délka

Absolvování kurzu vlastním tempem by mělo zabrat asi 90 minut. 

Metodologie

Kurz je rozdělen do 5 modulů. Jednotlivé lekce zahrnují úvod do kurzu (úvodní modul), normy chování OSN v oblasti sexuálního vykořisťování a zneužívání (modul 1), povinnosti pracovníků OSN (modul 2), dopady sexuálního vykořisťování a zneužívání (modul 3) a povinnosti vedoucích kanceláří a oddělení (modul 4)

Lekce obsahují kombinaci případových studií, krátkých příkladů a scénářů vytvořených za účelem posílení jednotlivých specifických sdělení. Lekce také odkazují na konkrétní pravidla a zásady a podávají o nich informace. Kurz končí shrnutím a závěrečným testem; po jeho úspěšném absolvování lze vytisknout certifikát.

Struktura

Kurz se skládá z následujících částí:

 • Úvod
 • Modul 1: Normy chování OSN v oblasti sexuálního vykořisťování a zneužívání
 • Modul 2: Povinnosti pracovníků OSN
 • Modul 3: Dopady sexuálního vykořisťování a zneužívání
 • Modul 4: Povinnosti vedoucích kanceláří / oddělení
 • Závěrečný test